Wendy Tacoma Coaching besteedt maximale zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden echter niet volledig uitgesloten worden.

Wendy Tacoma Coaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutieve vermelding, moeilijkheden als gevolg van het verspreiden van de informatie via internet of technische storingen in welke vorm dan ook.

Wendy Tacoma Coaching is verder niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar op deze site wordt verwezen.
Copyright wordt uitdrukkelijk voorbehouden op alle informatie, tekst en foto’s op deze website. Toestemming van tekst of foto’s is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wendy Tacoma en/of fotograaf.