De Liefde Laten stromen

Het is langzamerhand tijd geworden voor de heling van het Mannenhart. En ik geloof dat we dat allemaal in ons hebben, of je nu man of vrouw bent, op een bepaalde manier.  Terwijl de wereld op vele fronten weer in brand staat, is er tegelijkertijd ook steeds meer kennis en wijsheid over intergenerationeel trauma, over de invloed van collectieve thema's en trauma's, voorouderlijke thema's in onze lijven en patronen van leven. We zien dus met veel meer ogen wat de invloeden zijn van wat er gebeurt. Het maakt het er niet makkelijk op om je ogen en hart open te houden en tegelijkertijd hoop ik dat er ook steeds meer wijsheid zich opent om hiermee om te gaan.

Op een bepaalde manier, is elke opstelling hier een oefening in. We openen onze ogen en hart voor dat wat gezien en gevoeld wil worden. 

Het veld van Liefde is zo groot aanwezig in ons en in ons heilig samenzijn, dat er veel eindelijk gezien, gevoeld en geëerd kan worden. Dat wat misschien wel generaties lang doorgesijpeld is, soms meerdere malen herhaald is, kan nu werkelijk gezien worden. En daarmee krijgt het plek. Eindelijk de plek die het verdient, die het waarlijk heeft. En hoeft datgene niet meer doorgegeven te worden.

Wij zijn het die dit kunnen doen en dit in grote getalen doen. Voor onszelf, om vrij te worden van de energie die we meedragen, van verstrikkingen die het bemoeilijken om in vrijheid en verantwoordelijkheid ons leven te leven. 

Het Veld ligt klaar om de mannelijke liefde, kracht en kwetsbaarheid door te laten stromen door vaderlijnen, door jouw innerlijke man, door jou. Het is tijd. Hoe die mannelijke kracht nu werkelijk voelt, dat beginnen we ons weer te herinneren. De aanwezigheid, het leiderschap, de kwetsbaarheid van het mannenhart, het ontdekken en de onschuldige mannelijke erotische stroom. Het is een tijd van grote heling.

Daar waar het mannelijke heelt, heeft dat ook effect op de relatie met het vrouwelijke. In onszelf en in onze relaties. Samen zijn we op weg terug naar onze ware krachten.

Deze dag werken we met vragen over de vaderlijn, over de relatie met je vader en het mannelijke in jou.    

Deze live opstellingendag is voor een ieder die in onderzoek is naar zijn of haar eigen voorvaders, vader en innerlijke man en de patronen in zichzelf en die dit graag live in het opstellingenveld verder wil onderzoeken.
Met zachte ogen gaan we zien en helen in het Mannelijke Veld en van daaruit als vanzelf ook in de relatie tussen het Mannelijke & Vrouwelijke in ons.

We zakken samen in het veld. We werken met opstellingen, gecombineerd met (systemische) rituelen, sharing, meditatie en zacht lichaamswerk. Op deze dag stellen we maximaal 3 vragen op en is er minimaal een systemisch ritueel voor iedere deelnemer.

Wil je een vraag inbrengen?
Jouw vraag kan een vraag zijn met betrekking tot je vaderlijn, een vraag over de relatie met je vader, over het meer plek geven van je innerlijke man, over patronen in jezelf of een vraag rondom de relatie tussen je innerlijke Man & Vrouw of patronen die je tegenkomt in je relatie.

Je kunt je voor deze dag opgeven als vraagsteller, dan wordt jouw vraag opgesteld. Je kunt je ook opgeven als representant. Ook voor een representant is deze dag heel helend en inzichtgevend. De dag is open voor iedereen die een JA voelt op dit thema. We vormen samen echt een veld van heling en liefde waarin ieder haar rol heeft.

Praktisch
Er is nog geen nieuwe datum ingepland. Wil jij graag een vraag inbrengen? Mail me dan, dan plannen we samen een nieuwe dag.

 Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Waar: Apeldoorn

Voor thee, fruit en lekkers wordt gezorgd. Je lunch neem je zelf mee.

Je investering is € 135,- incl. BTW voor vraagstellers, €39,- incl. BTW voor representanten.
(Wil je een factuur op naam van je bedrijf, dan is het bedrag excl. BTW. )

Stuur een mail naar info@wendytacoma.nl om je op te geven
Wil je even overleggen of dit voor jou nu de juiste stap is? Stuur me een pb of bel me op 06-13833338.
Met vraagstellers heb ik altijd een telefonische intake vooraf.